Tavsiye Et. Yazdır

II. Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu (KABEP – 2015)

Etkinliğin İsmi
II. Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu (KABEP – 2015)
Etkinlik Tarihi
09 Kasım 2015
13 Kasım 2015
Başvuru Metni Son Tarih
31 Temmuz 2015
Tam Metin İçin Son Tarih
02 Ekim 2015
Erişim Linki

Anasayfa

 

 

 

 

 

 

 

II. Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu (KABEP – 2015)

9-13 Kasım 2015, St Petersburg, Rusya

Web: kabep.beun.edu.tr, E-posta: kabep@beun.edu.tr

Küreselleşmenin hız kazandığı, uluslararası rekabetin giderek arttığı ve bilgiye dayalı ekonominin öne çıktığı günümüz koşullarında, yerelleşme ve bölgeselleşmeye olan ihtiyaç giderek artmıştır. Dünyada son dönemde ortaya çıkan gelişmeler ve bu bağlamda yaşanan bölgeselleşme hareketleri, sınır ötesi işbirliklerinin önem kazanmasına neden olmuştur. Sınır ötesi işbirliği bağlamında ekonomik, siyasal, yönetsel, sosyal ve kültürel alanlarda gerçekleştirilecek olan çalışmaların akademik bir platformda ele alınması önem arz etmektedir.

Bu çerçevede Karadeniz ve Balkan ülkeleri arasındaki işbirliğini geliştirmek ve bölge ülkeleri arasındaki işbirliğini sinerjiye dönüştürmek amacıyla düzenlenen “I. Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu” başarıyla organize edilmiştir. Sempozyum geniş bir katılıma dayalı olarak, akademisyenleri ve profesyonelleri çeşitli uzmanlık konularında bir araya getirerek karşılıklı etkileşime dayalı tartışma ortamına zemin hazırlamış ve karşılıklı fikir alışverişi için uygun bir ortam oluşturulmuştur. Sempozyum ayrıca ekonomi, finans, yönetim ve uluslararası ilişkiler alanlarında disiplinler arası çalışan pek çok akademisyen ve profesyoneli bir araya getirecek bir mekansal organizasyon olma hedefini gerçekleştirme noktasında ilk adım niteliğine bürünmüştür.

Bu kapsamda Sempozyumun Karadeniz ve Balkan ülkelerindeki akademisyen, politikacı, iş adamı ve diğer paydaşlar arasındaki ağ yapıyı geliştirme hedefini desteklemek amacıyla “II. Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu” organize edilmiştir. Sempozyumun bölgesel işbirliğini geliştirme hedefine katkı sağlaması açısından, Karadeniz Bölgesinde Enerji Sorunları teması ile Rusya’nın St. Petersburg kentindeki St Petersburg Devlet Ekonomi Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenmesine karar verilmiştir. Bölgenin önemli bir enerji koridorunda yer alması ve bu nedenle jeopolitik öneminin artması, bölgesel işbirliğinin stratejik bir konumda ele alınmasını sağlayacaktır.

Bilgilerinize Sunarız.

KABEP Düzenleme Komitesi

e-mail:   kabep@beun.edu.tr
web:      http://kabep.beun.edu.tr/

 

Konu ve Kurullar vb.

Konu ve Kurullar vb.

KONULAR

Enerji Siyaseti

Çelişkiler
Enerji ve Rejim Türleri
Enerji Bağlantıları ve Uluslararası Siyaset
Enerji ve Güvenlik
Enerji Piyasasında Politik Düzenlemeler
Karadeniz Ülke Çalışmaları
Enerji Kriz Yönetimi
Ekoloji ve Enerji

 

Enerji Politikası

Enerji arz ve talep güvenliği
Enerji piyasasındaki regülasyon ve deregülasyonlar
Enerji Yatırım Teşvikleri
Enerji Yönetimi ve Etkinliği-Verimlilik
Enerjide Bölgesel İşbirliği

 

Enerji Ekonomisi

Enerji Ticareti ve Piyasası
Enerji Tüketimi ve Doğrudan Yabancı Yatırım
Enerji Etkinliği-Verimliliği ve Ekonomik Büyüme
Enerji Tüketim ve Üretiminin Makro Ekonomik Etkileri
Enerji Sektöründe Firma Dinamikleri ve Girişimcilik
Enerji Endüstrisinde İşgücü Piyasası

 

Enerjinin Finansmanı

Enerji Fiyatlandırması
Enerji Türevleri
Enerji Sektöründeki ARGE Projeleri Finansmanı
Enerji Projelerinin Değerlendirilmesi
Bölgesel Enerji Finansmanı: Enerji Fonları

 

İklim Değişikliği, Ekoloji ve Enerji

Enerji ve İklim Değişikliği
Enerji Politikaları ve Çevre Kirliliği
Karbon Yakalama, Depolama ve Ticareti
İklim Değişikliğine Karşı Uluslararası İşbirliği
İklim Değişikliği ve Enerjiye İlişkin Bölgesel Konvansiyonlar
Enerji Üretimi, Transferi-Taşınması ve Kullanımın Çevresel Etkileri
Çevre Politikası ve Enerji
Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma

 

Yenilenebilir Enerji

Enerji Depolama ve Saklama
Rüzgar Enerjisi
Hidroelektrik Enerji
Deniz Enerjisi
Nano Enerji
Hidrojen Üretimi ve Yakıt Hücreleri
Elektromekanik Enerji

Duyurular

Duyurular

Eklenmedi

Tanımlanmış Sayfalardaki İçeriklerin Sorumluluğu Sayfa Sahipleri Üzerindedir.!!!İçerik, Akademik Metin ve Araştırma Metinlerini Kaynak Göstermeden Kullanmayınız!!!