Tavsiye Et. Yazdır

IV. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu( ISAF 2016)

Etkinliğin İsmi
IV. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu( ISAF 2016)
Etkinlik Türü
Sempozyum
Akademik Alanlar
Muhasebe
Finans
Ülke
Azerbaycan
Etkinlik Tarihi
29 Eylül 2016
01 Ekim 2016
Başvuru Metni Son Tarih
31 Temmuz 2016
Tam Metin İçin Son Tarih
31 Temmuz 2016

Anasayfa

BİLDİRİ DUYURUSU

IV. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu ISAF 2016 MUFAD, Uludağ Üniversitesi, Qafqaz Üniversitesi IV. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu 29 Eylül - 1 Ekim 2016 tarihleri arasında Azerbaycan’da yapılacaktır. Muhasebe ve finans alanındaki tüm teorik ve ampirik çalışmalar sempozyuma katılabilir. Hakem sürecini takiben kabul edilen ve Sempozyumda Türkçe veya İngilizce olarak sunulabilecek olan bildiriler, elektronik olarak tam metin sempozyum kitabında yayınlanacaktır. Sempozyum ile tüm dünyadan akademisyen ve uygulayıcıların bir araya getirilmesi hedeflenmektedir. Yazarlar muhasebe ve finans alanındaki tüm teorik ve ampirik çalışmaları ile sempozyuma katılabilirler. Muhasebe ve finans alanına ilgi duyan akademisyen ve uygulayıcıları ISAF’a sunum yapmaya veya katılımcı olmaya davet ediyoruz. 

Konu ve Kurullar vb.

Konu ve Kurullar vb.

KONU BAŞLIKLARI: Yazarlara rehber olması için muhasebe ve finans alanındaki bazı konu başlıkları aşağıda sıralanmıştır.  Finansal Raporlamada Küreselleşme  Maliyet ve Yönetim Muhasebesinde Yeni Yaklaşımlar  Muhasebe ve Ekonomik Gelişme  Sosyal Değişim ve Muhasebe  Sürdürülebilirlik  Sosyal Girişimlerde Muhasebe ve Hesap Verebilirlik  Performans Raporlaması  Muhasebe Etiği  Denetim  İç Kontrol • Kurumsal yönetim • Kurumsal sosyal sorumluluk • Entegre Raporlama • Güvence Hizmetleri  Sermaye Piyasaları  Finansal Kurumlar  Gelişen Piyasalar  Bankacılık ve Finansal Hizmetler  Davranışsal Finans  Finansal Krizler  Ülke Riski ve Borçlanma Konuları  Türev Ürünler  Girişimcilik ve Risk Sermayesi  Finansal Mühendislik  Uluslararası Finans  Faizsiz Bankacılık  Etkin Piyasalar • Değerleme/Fiyatlama/EVA & MVA • Risk Yönetimi • Emeklilik Fonları 

Tarihler

Önemli Tarihler

 29 Eylül - 01 Ekim 2016 tarihleri arasında  Azerbaycan’da yapılacaktır. MUFAD, Uludağ Üniversitesi, Qafgaz Üniversitesi işbirliği ile yapılacak olan Sempozyumda hakem sürecini takiben tam metin olarak  kabul edilen,  Türkçe veya İngilizce olarak sunulabilecek olan bildiriler, elektronik olarak  tam metin sempozyum kitabında yayınlanacaktır.

Tam Metinlerin Son Gönderilme Tarihi:   31.07.2016

 

Duyurular

Duyurular

ÖNEMLİ BİLGİLER: Bildiriler tam metin olarak kabul edilecektir. İletişim ve organizasyon ile ilgili bilgilere aşağıdaki Web sayfalarından ulaşılabilmektedir. Tam Metinlerin Son Gönderilme Tarihi: 31.07.2016 Bildiri Tam Metinlerinin Gönderileceği Mail Adresi: tubabora@uludag.edu.tr YAZIM KURALLARI: Bildirilerin özetleri ve tam metinleri MS Word (doc) formatında olmalıdır. Bildiri özetleri 400 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Özetlerde mutlaka anahtar kelimeler ve JEL Kodları belirtilmelidir. Tam metinler tek satır aralığı ile 8 sayfadan az 15 sayfadan fazla olmamalıdır. Tüm bildiriler hakem sürecine tabi tutulacaktır. Yazarların aşağıdaki formata göre bildirilerini hazırlamaları gerekmektedir. 1. Sayfa ölçüleri (üst,alt,sağ,sol) 25 mm olmalıdır. Times New Roman 12 font büyüklüğü ve tek satır aralığı kullanılmalıdır. 2. Özet ve bildirilerde yazar/yazarların: adı, kurumu, mail adresleri, telefon ve fax numaraları yer almalıdır. 3. Bölüm başlıkları büyük harfle yazılmalı ve kodlanmalıdır. 4. Bildiriler metin içi dipnot sistemine göre hazırlanmalıdır.

Tanımlanmış Sayfalardaki İçeriklerin Sorumluluğu Sayfa Sahipleri Üzerindedir.!!!İçerik, Akademik Metin ve Araştırma Metinlerini Kaynak Göstermeden Kullanmayınız!!!